Historie‎ > ‎sezona 2009/2010‎ > ‎

Školení trenérů

                                                                  

Školení basketbalových trenérů LICENCE „C“ 
vč. doškolovacího semináře pro trenéry licence „C“ a „B“
        (pro oblast Jižní Morava ve spolupráci s ČBF JM - SBT TMK JM)


    Termín :          26. - 28.9. 2009 a 3.- 4.10. 2009

     Místo :            hala na Městském stadioně, ul. Mezivodí, Kyjov

     Organizátor:    TJ Jiskra Kyjov, oddíl košíkové, Mezivodí 2233, 697 01 Kyjov

     Garant :           Mgr. Sivák Robert, diplomovaný trenér licence A

     Cena :             2.000,- Kč (platba v hotovosti při prezentaci na začátku školení)

    Uzávěrka přihlášek:                do 22.9. 2009

     Přihlášky zasílejte na:          jiskra.kyjov@seznam.cz

 

    Organizační pokyny: 

  1. Všichni účastníci musí mít sportovní oblečení a obuv pro praktickou výuku, psací potřeby a poznámkový blok.
  2. V případě zájmu o ubytování/stravování sdělte toto do své přihlášky, budeme Vás následně informovat o možnostech a cenách. Jízdné, ubytování, stravování si hradí každý účastník z vlastních prostředků.
  3. Podmínkou získání licence je absolvování školení v plném rozsahu, zpracování seminární práce a úspěšné složení závěrečných zkoušek a praktických výstupů.
  4. Po úspěšném absolvování kurzu bude vydáno Osvědčení, na jehož základě si účastník zažádá na ČBF JM – SBT (p. Hofírek) o vydání trenérské licence C. K vydání nové trenérské licence je nutné 1x foto a uhradit poplatek 150,- Kč za vydání licence.

    Lektoři :    

    Mgr. Sivák Robert, Mgr. Válek Štěpán, Paunovič Vladimír, MUDr. Malina Zdeněk,

    Mgr. Zatloukal Ondřej, PaedDr. Šebesta Zdeněk, Živkovič Željko, Mgr. Mezihoráková Dana

 

    Obsah :           Školení proběhne v celkovém rozsahu 50 hodin

(teoretická i praktická část včetně zkoušení a výstupů)

 

             DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ pro trenéry licence C a B

 

-          zájemci si z programu školení v So 26.9., Ne 27.9. nebo Po 28.9. vyberou jeden dopolední nebo odpolední blok dle svého uvážení a po jeho absolvování bude vydáno osvědčení k prodloužení platnosti trenérské licence C nebo B

 

        Cena:   200,- Kč (platba v hotovosti při prezentaci na daný blok školení)

         Přihlášky zasílejte na:          jiskra.kyjov@seznam.cz

 


        Program školení trenérů basketbalu - licence C

 

            Sobota 26.9. 2009:

 

 8,00 –   9,00  – zahájení, informace o kurzu, doporučená literatura, požadavky – zadání úkolů
 9,00 –  12,00 – obranné herní činnosti jednotlivce
13,30 – 18,00 – útočné herní činnosti jednotlivce

 

Neděle 27.9. 2009:
 
 8,00  - 13,00 – obranné a útočné kombinace
14,30 – 18,00 - struktura tréninkové jednotky ( teorie i praxe )
                          organizační formy sport. tréninku, periodizace cyklů, didaktika sportu
                          
Pondělí 28.9. 2009:
 
 8,00 –  12,00  - obranné a útočné systémy
13,30 – 16,00  - pohybové schopnosti, základy zatěžování, kondiční trénink s přihlédnutím
                           k věkovým zvláštnostem dětí a mládeže
16,00 – 18,00  - atletická příprava dětí a mládeže, cíle sport. tréninku dětí a mládeže,
 
                          
DALŠÍ VÍKEND:
 
Sobota 3.10. 2009:
 
 8,00 -  10,00  - základy první pomoci, úrazová prevence, základy regenerace, kompenzace
10,00 – 12,00 – organizace a řízení basketbalu ČR a v mezinárodním měřítku, základní řády                 
                           a předpisy, pravidla basketbalu a jejich pedagogický význam
13,30 – 16,00 - sportovní utkání, videorozbor utkání
16,00 -  18,00 - odevzdání domácích příprav, společné hodnocení
 
Neděle 4.10. 2009:
 
 8,00 – 12,00  výstupy frekventantů
13,30 – 17,00 závěrečné zkoušení, závěrečné hodnocení, diskuse
 
 
Doporučená literatura
Dobrý,L.,Semiginovský,B. (1988). Sportovní hry. Výkon a trénink. Praha, Olympia.
Dobrý,L.,Velenský,E. (1988). Košíková, teorie a didaktika. Praha, SPN.
Dobrý,L.(1986). Malá škola basketbalu. Praha, Olympia.
Hošek, P. (1996). Praktická cvičení z tělovýchovného lékařství. Plzeň, ZU.
Dovalil, J. (2002). Výkon a trénink ve sportu. Praha, Olympia. – Velmi důležité!
Choutková, B. – Fejtek, M. (1989). Malá škola atletiky. Praha, Olympia.
Janík,Z. Pětivlas,T. Funková,V. (2005). Nácvik činností jednotlivce v herních cvičeních.MU Brno - skriptum
Lebeda, L. – Vlach, J. (1992) Základy teorie a didaktiky basketbalu a volejbalu. Ústí n.L. , PF UJEP.
Seliger,V. – Vinařický (1980). Fyziologie tělesných cvičení. Praha, UK.
Velenský, E. et al (1987). Basketbal. Praha, Olympia.
Zapletal, Z. (1985). Hry v tělocvičně. Praha, Olympia. 
ĉ
Tomas Cada,
14. 9. 2009 22:51
Comments