Pro sponzory
Děkujeme všem sponzorům, dárcům a fanouškům, kteří již pomohli našemu oddílu - ať už penězi nebo věcnými dary a obracíme se na Vás, kteří byste chtěli a mohli pomoci v budoucnu.Můžete se rozhodnout pro sponzoring týmový nebo klubový

Týmový sponzoring je zaměřen na Váš oblíbený tým. Všechny prostředky jsou určeny pro sponzorovaný tým a většinou kryjí náklady na dresy, účast na turnaji nebo soustředění. S realizací týmového sponzoringu Vám rádi pomohou organizační pracovníci týmu popřípadě trenéři.

Klubový sponzoring je určen pro celý klub/oddíl. O využití prostředků z klubového sponzoringu rozhodují členové výkonného výboru, kteří také zajistí realizaci smlouvy. 
Formou klubového sponzoringu lze také hradit členské příspěvky, detailní informace o této možnosti poskytne kterýkoliv člen výkonného výboru.Zvláštní poděkování chceme věnovat městu Kyjov, které patří k dlouhodobým a nejvýznamějším přispěvovatelům kyjovského basketbalu.


Výkonný výbor Basketbalového oddílu TJ Jiskra Kyjov