Sportovní úraz


Členové TJ Jiskra Kyjov, z.s. mají automaticky sjednáno úrazové pojištěni, které se vztahuje na všechny členy České unie sportu - ČUS (následníka Českého svazu tělesné výchovy - ČSTV), tj. na členy sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot a také na účastníky akcí pořádaných SK/TJ a sportovními svazy sdruženými v ČUS.Prosíme hráče a jejich rodiče (zákonné zástupce), aby v případě úrazu reagovali včas a postupovali podle pokynů níže. 

1. Hráč vyplní formulář "Hlášení sportovního úrazu" (v příloze) a podepsaný trenérem jej neprodleně dodá do kanceláře              TJ Jiskra Kyjov k jeho zaevidování bez  zbytečného odkladu - max. do 7 dnů po úrazuVytištěný formulář je též k dispozici v kanceláři TJ. 


2. Hráč vyplní formulář pojišťovny (OŠU) po ukončení léčení zranění a nechá potvrdit lékařem

   - úrazy od 1.2. 2019 vyřizuje  Pojišťovna VZP, a.s.      Oznámení škodné události (OŠU) 

   - úrazy od 1.1. 2017 do 31.1. 2019 vyřizuje pojišťovna KOOPERATIVA, a.s.    


Více informací vč. pojistných podmínek a formulářů Oznámení úrazu naleznete na stránkách České unie sportu:  

3. Hráč odevzdá formulář "Oznámení úrazu" do kanceláře TJ Jiskra Kyjov (vč. případných příloh/kopií - např. o zaplacení poplatku u lékaře za vyplnění formuláře, lékařské zprávy, propouštěcí zprávy z nemocnice, atd.). 


4. TJ Jiskra Kyjov zajistí následně po doplnění čísla pojistné smlouvy ČUS předání formuláře na pojišťovnu.


Protože finanční plnění této sportovní pojistky není nijak závratné (cca čtvrtina až třetina soukromého úrazového pojištění), doporučujeme proto uzavřít vlastní pojistku.


ĉ
Tomas Cada,
1. 5. 2013 8:40
Ċ
Tomas Cada,
1. 5. 2013 8:39