TJ Jiskra Kyjov


Tělovýchovná jednota JISKRA Kyjov (TJ Jiskra Kyjov, z.s.) je dobrovolným sdružením sportovních, tělovýchovných a turistických oddílů s celostátní působností a se zaměřením na kyjovský region.
TJ je ustavena jako zapsaný spolek (z.s.) a registrována ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod č. L1250/RD17/KSBR z 29.5. 2015.
TJ má právní subjektivitu pod IČ 44163941 a není plátcem DPH.
Hlavním posláním TJ je organizace a podpora sportu, tělesné výchovy a turistiky, zajištění sportovních i volnočasových aktivit všech věkových kategorií a ve všech formách, zajišťovat vzdělávání a odborný růst svých členů, atd.
Činnost TJ je založena na demokratických principech, zastupuje jednotlivé sportovní oddíly v národních sportovních svazech a chrání jejich práva a zájmy.
Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada (VH TJ), která se koná 1x ročně.
V době mezi zasedáním VH TJ řídí činnost TJ výkonný výbor (VV TJ), který je zvolený VH TJ na pět let a tvoří ho 3 členi. Předseda TJ je zvolen VH TJ na pětileté funkční období.
 
Volební VH TJ se konala 5.12. 2019 a zvolila VV TJ na období 2020 - 2024.
 
Složení VV TJ Jiskra Kyjov:
- Jiří Klimek (předseda TJ - statutární zástupce organizace)
- Tomáš Čada (člen VV TJ)
- Lukáš Šebesta (člen VV TJ)
 
Kontakt na VV TJ:
adresa: TJ Jiskra Kyjov, z.s.
              Mezivodí 2233/2a, 697 01 Kyjov
IČ:         44163941
č.účtu:  210 109 9045 / 2010  Fio banka, a.s.
 
     Oddíly sdružené v TJ Jiskra Kyjov:
     - basketbal/košíková (předseda oddílu ing. Tomáš Čada)
               e-mail: tomas.cada@jiskrakyjov.cz
     - karate (předseda oddílu p. Milan Ďurina)
     - kuželky (předseda oddílu p. Antonín Svozil)
               e-mail: svozilantonin@seznam.cz
     - rekreační sporty a volnočasové aktivity (předseda oddílu ing. Jiří Klimek)
               e-mail: jiskra.kyjov@seznam.cz
     - zrakově postižení sportovci (předseda oddílu p. Marie Hudečková)
               e-mail: maryska33@seznam.cz
 
Činnost jednotlivých oddílů řídí výkonný výbor, který si volí oddíl ze svých členů.
Oddíly nemají právní subjektivitu a jsou zastřešovány TJ.
Jednotlivé oddíly jsou členy národních svazů, kde provozují svou sportovní činnost.

Vrcholově je TJ Jiskra Kyjov, z.s. členem České unie sportu - ČUS (nástupce ČSTV), která sdružuje jednotlivé národní sportovní svazy.
 
    Odkazy na národní svazy:
          - ČUS (Česká unie sportu)                        http://www.cuscz.cz/
          - ČBF (Česká basketbalová federace)       http://www.cbf.cz/
          - ČKA (Česká kuželkářská asociace)         http://www.kuzelky.cz/
          - ČSZPS (Český svaz zrakově postižených sportovců)
                                                                        http://www.sport-nevidomych.cz/


Zápisy z Valných hromad TJ a další dokumenty jsou uloženy na Spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, kde jsou také k nahlédnutí.
Ċ
Jiri Klimek,
1. 1. 2020 11:58
Ċ
Jiri Klimek,
1. 1. 2020 12:07