Výbor oddílu‎ > ‎

Volby VV BOK 2018

Dne 13.5.2018 VVBOK rozhodl o složení nového výboru na základě zájmu pěti kandidátů. Vzhledem k počtu kandidátu nebylo nutné III.kolo volby.

Členové nového výkonného výboru:
Čada Tomáš
Jedovnická Jitka
Mezihorák Radim
Pekajová Jana
Šebesta Lukáš

(na prvním jednání 31.5.2018 bude zvolen předseda)

-------------------------------------------
Dne 22.4.2018 Výkonný výbor Basketbalového oddílu TJ Jiskra Kyjov (dále jen "VVBOK") odsouhlasil způsob voleb nových členů pro období 2018-2020.

- VVBOK bude mít 5 aktivních členů!
- Zvolení členové se zavazují, že budou pro klub aktivně pracovat bez nároku na odměnu.
- Předseda BOK bude zvolen členy výboru ze svého středu.
- Funkční období VVBOK a zvoleného předsedy bude 2 roky!
- Volby organizuje stávající VVBOK, všichni členové jsou zároveň členy volební komise (dohlíží na správný a korektní průběh voleb) 
Volba proběhne do 27.5.2018, nový výbor se poprvé sejde 28-31.5.2018.
- Volby budou probíhat elektronickou formou (hlasováním přes internet).
- 5 kandidátů s největším počtem hlasů se stávají členy VVBOK!
- V pořadí 6. a 7. kandidát tvoří náhradníky v případě odstoupení člena VVBOK
Volba členů VVBOK proběhne ve 3 etapách

I. etapa - Návrh kandidátů
Současný VVBOK vybere osoby o kterých si myslí, že by byli vhodní kandidáti na členy nového VVBOK do 10.5.2018.

Návrh kandidátů:
Čada Tomáš, Šebesta Lukáš, Koudela Radek, Nováková Petra, Jedovnická Jitka, Mezihorák Radim, Klimek Jiří

K tomuto seznamu se mohou vyjádřit všichni aktivní trenéři a organizační pracovníci, kteří mohou seznam ještě rozšířit o další kandidáty.

II. etapa - Souhlas kandidátů
Současný VVBOK všechny navržené kandidáty následně osloví, zda chtějí tuto činnost aktivně vykonávat a pracovat ve VVBOK pro období 2018-2020!
Současný VVBOK sestaví konečnou kandidátku!

Čada Tomáš (Ano)
Šebesta Lukáš (Ano)
Koudela Radek  (Ne) 
Nováková Petra (Ne)
Jedovnická Jitka  (Ano) 
Mezihorák Radim (Ano)
Štěpánek Jiří  (Ne)
Klimek Jiří (Ne)
Jana Pekajová (Ano)

Konečný seznam kandidátů:
Čada Tomáš
Šebesta Lukáš
Jedovnická Jitka
Mezihorák Radim
Pekajová JanaIII. etapa - volba VVBOK
Z každého týmu (15 týmů) bude volit 5 voličů  = 15 x 5  = 75 voličů. 5 voličů z každého týmu vybere trenér nebo organizační pracovník a zajistí jejich emailové adresy, které pošle do 20.5.2018 na email tomas.cada@jiskrakyjov.cz. Voliči obdrží emailem sestavenou kandidátku, ze které vyberou 5 členů nového výboru.


Tomáš Čada
předseda BOKComments