0 Kč

TJ Jiskra Kyjov, z.s.

Dobrovolné sdružením sportovních, tělovýchovných a turistických oddílů s celostátní působností a se zaměřením na kyjovský region

TJ Jiskra Kyjov, z.s.

Tělovýchovná jednota JISKRA Kyjov je dobrovolným sdružením sportovních, tělovýchovných a turistických oddílů s celostátní působností a se zaměřením na kyjovský region. TJ je ustavena jako zapsaný spolek (z.s.) a registrována ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod č. L1250/RD17/KSBR z 29.5. 2015. TJ má právní subjektivitu pod IČ 44163941 a není plátcem DPH. Hlavním posláním TJ je organizace a podpora sportu, tělesné výchovy a turistiky, zajištění sportovních i volnočasových aktivit všech věkových kategorií a ve všech formách, zajišťovat vzdělávání a odborný růst svých členů, atd. Činnost TJ je založena na demokratických principech, zastupuje jednotlivé sportovní oddíly v národních sportovních svazech a chrání jejich práva a zájmy. Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada (VH TJ), která se koná 1x ročně. V době mezi zasedáním VH TJ řídí činnost TJ výkonný výbor (VV TJ), který je zvolený VH TJ na pět let a tvoří ho 3 členi. Předseda TJ je zvolen VH TJ na pětileté funkční období.

Oddíly sdružené v TJ Jiskra Kyjov:

Činnost jednotlivých oddílů řídí výkonný výbor, který si volí oddíl ze svých členů. Oddíly nemají právní subjektivitu a jsou zastřešovány TJ. Jednotlivé oddíly jsou členy národních svazů, kde provozují svou sportovní činnost. Vrcholově je TJ Jiskra Kyjov, z.s. členem České unie sportu - ČUS (nástupce ČSTV), která sdružuje jednotlivé národní sportovní svazy.

Volební VH TJ se konala 5.12. 2019 a zvolila VV TJ na období 2020 - 2024.

Složení VV TJ Jiskra Kyjov, z.s.

  • Jiří Klimek (předseda TJ - statutární zástupce organizace)
  • Tomáš Čada (člen VV TJ)
  • Lukáš Šebesta (člen VV TJ)

Kontakt na VV TJ

  • Adresa:     TJ Jiskra Kyjov, z.s.
  •        Mezivodí 2233/2a697 01 Kyjov
  •            jiskra.kyjov@seznam.cz
  • IČ:              44163941
  • Č.účtu:      210 109 9045 / 2010 Fio banka, a.s.

Odkazy na národní svazy

Novinky

ROZVRH TRÉNINKŮ V HALE 2023/24

Pondělí 14:30-15:45 15:45-17:00 17:00-18:15 18:15-19:30 19:30-20:45 20:45-22:00 
H U10 MIX U11 MIX U12 K U14 K U19  Muži
Úterý 14:15-15:25 15:25-16:35 16:35-17:45 17:45-19:00 19:00-20:15 20:15-21:45
MIX U11/U12 K U10 H U13 K U14/U15 H U17 Muži 
Středa 15:00-16:15 16:15-17:30 17:30-18:45 18:45-20:00 20:00-21:30
MIX U10 K U14 H U17 K U15/U17 Muži  
Čtvrtek 14:30-15:45 15:45-17:00 17:00-18:15 18:15-19:30 19:30-20:45 20:45-22:00
MIX U11 MIX U12 H U13 K U14/U15 K U19 Muži 
Pátek 14:30-15:50 15:50-17:10 17:10-18:30 18:30-20:30  20:30-22:00
H U13 K U14 K U15/U17 H U17/Ženy Muži

ROZVRH MIMO HALU

Pondělí 14:30-16:00

ZŠ Komenského
16:00-17:30

17:30-19:00 19:00-20:30 20:30-22:00  
H U13  
Středa 14:00-15:30 ZŠ Joklík
15:30-16:45
17:00-18:30 18:30-20:00 20:00-21:30
MIX U10 U9 sportík  
Čtvrtek 14:30-16:00 16:00-17:30 17:30-19:00 19:00-20:30 20:30-22:00
 
Pátek 14:30-16:00 16:00-17:30 17:30-18:15 18:15-19:45 19:45-21:15